Jeśli chcesz wziąć w Gali Finałowej Podcast Roku 2022 w Millenium Hall w Centrum Konferencyjnym Hilton Garden Inn Rzeszów w niedzielę 20 listopada od godziny 18.00 to wypełnij poniższy formularz. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego serdecznie zapraszamy do rejestracji . Organizatorzy wkrótce wyślą potwierdzenie  udziału.

    Dane osoby chcącej wziąć udział w Gali Podcast Roku 2022:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Konkursu.