Dziękujemy za zainteresowanie. Zgłoszenia zostały zakończone 30 czerwca i zapraszamy w kolejnej edycji Podcast Roku 2024!