NAGRODZENI 2021

Konkurs promuje wysokie standardy dziennikarskie i udane debiuty w mediach internetowych. Dlatego Jury postanowiło przyznać po 3 nagrody w kategorii Debiutanci i Pasjonaci oraz w kategorii Profesjonaliści.   Ponadto wręczono 4 wyróżnienia i jedną Nagrodę Specjalną Konkursu.

Na Gali Finałowej pierwszej edycji Konkursu w Rzeszowie nagrody konkursu odebrali:

W kategorii Debiutanci i Pasjonaci:

Decyzją Jury pierwszą nagrodę otrzymała Aneta Chmielińska za podcast Dzikoprzygody,
„Za intymność, wrażliwość i umiejętność zaszczepienia pasji do natury u Słuchaczy w każdym wieku. Za świetne opanowanie monologu jako najtrudniejszej formy do poprowadzenia w podcaście
i zachowanie przy tym zdolności do dialogowania ze Słuchaczem.”

Drugą nagrodę w tej kategorii dostała Joanna Żelazińska za podcast Przed obrazem, ‘’Za zbliżenie nas do sztuki i wyjątkową opowieść o tworzeniu sztuki, za umiejętność przenoszenia nas do miejsc, których być może nigdy nie odwiedzimy’’.

Trzecią nagrodę otrzymali Marcin Nieroda oraz Andrzej Padniewski za podcast Przyjaciele Kota Wrocka, ‘’Za wykorzystanie podcastu do uruchomienia lokalnego aktywizmu i dbałość o świadomość obywatelską, mówiąc o mieście i ludziach, którzy je tworzą, w lekko komediowej formule, zderzając luz i kpinę z kontrofensywą ‘’urzędniczej powagi.’’

W kategorii Profesjonaliści:

Pierwszą nagrodę otrzymała Anna Dudzińska za reportaże w podcaście Raport o stanie świata, ‘’Za stworzenie podcastu w podcaście – kompletnego na poziomie treści i formy, za doskonałą, autorską formułę formy dźwiękowej i perfekcyjnie prowadzoną dziennikarską narrację w reportażach oraz ponadprzeciętne pomysł: wykonanie, realizację techniczną.’’

Drugą nagrodę dostał Michał Matus, autor podcastu Nurt Równoległy, „Za walkę z fake newsami
i obnażanie skomplikowanych mechanizmów dezinformacji oraz za atrakcyjną i innowacyjną formę podcastu – dziennikarskie śledztwo w odcinkach”.

Trzecią nagrodę dla Profesjonalistów odebrali Agnieszka Pospiszyl i Adam Liszka za podcast My z covidowego, ‘’Za umiejętność otwierania i słuchania ludzi pracujących pod ogromną presją; za doskonały przykład tego, jak dokumentować, poprowadzić temat i bohatera i za wartość bezpośredniej relacji, jako wyraz wdzięczności i uznania dla całego autentycznie zaangażowanego środowiska lekarskiego’’.

W obu kategoriach laureatki pierwszych nagród otrzymały czeki w wysokości 20 tysięcy złotych, zdobywcy drugich nagród otrzymali po 10 tysięcy złotych, a trzecich nagród po 5 tysięcy złotych.

Wspólnie z Partnerami Konkursu, Jury, przyznało również następujące wyróżnienia:

Wyróżnienie Radia 357 – w kategorii Magnetyzująca Osobowość dla Konrada Szymańskiego za podcast Historie z Boiska, ‘’Za głos, którego chce się słuchać, umiejętność zainteresowania każdego odbiorcy, szerokim i barwnym prowadzeniem tematu, za bardzo interesujący, drobiazgowy i rzetelny research, pełen ‘’smaczków’’ dla odbiorcy każdego odcinka i za magnetyzującą osobowość, bez której w mediach nie ma szansy na sukces”.

Wyróżnienie Audioteki – w kategorii Dobrze Opowiedziana Historia dla Michała Kukawskiego za Odpowiednik „Za bardzo uważny dobór historii ‘’innych’’ i opowiedzenie ich ‘’inaczej’’, za inną perspektywę obserwowania rzeczywistości, autorskie poprowadzenie narracji, umożliwiające ‘’dalekie podróże’’ podczas pobytu ‘’w tu i teraz’’, za uniwersalność opowieści każdego oddcinka, bardzo dobry montaż, udźwiękowienie i wzorowe warsztatowo wykonanie, co sprawiło, że są to właśnie dobrze opowiedziane historie”.

Wyróżnienie Patronite.pl otrzymali Bartosz Pawłowski, Małgorzata Kilian, Wioletta Myszkowska, Marcel Kiełtyka, jako autorzy podcastu Demagog. „Za sprawne budowanie społeczność wokół ważnego tematu i dużypotencjał dobrego rozwoju podcastu, za podjęcie potrzebnego, ważnego tematu, budując kompetencje krytycznego myślenia i oferując analityczną perspektywę w przystępny sposób dla stabilnie rosnącej społeczności”.

Wszystkim Wyróżnieniom towarzyszyła statuetka Konkursu i czek na kwotę 5 tysięcy złotych.

Wyróżnienie honorowe:

Konkurs miał również na celu docenić marki, aktywnie angażujące się w podcasty. Dlatego Jury zdecydowało o wyróżnieniu honorowym w kategorii Zleceniodawcy – dla Teatru Ateneum, za podcast ‘’Ateneum, słucham”„za miłość do teatru pięknie ubraną w słowa oraz za umiejętne przybliżanie kultury, połączone z nienachalnym budowaniem wiarygodności marki w podcasie”. Nagrodę odbierała autorka podcastu Teresa Drozda,  która  również przygotowuje inny podcast „Drozdowisko” zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach.

Jury przyznało, specjalna nagrodę honorowa dla Dariusza Rosiaka, autora podcastu Raport o stanie świata – za wytyczanie standardów gatunku i rynku. „Za budowanie podcastu jako wiarygodnego źródła informacji, oraz za zachetę dla Słuchacza do szukania rzetelnych, mądrych i pięknych rejonów Internetu i mediów digitalowych”.